PDFImprimeixCorreu electrònic

Els Fets de Maig: revisió historiogràfica

diumenge, 20 de maig de 2007 01:11

II JORNADES DE DEBATS
INTERUNIVERSITÀRIES D'HISTÒRIA
CONTEMPORÀNIA

EL FETS DE MAIG:

REVISIÓ

HISTORIOGRÀFICA

25 de Maig de 2007
Museu d'Història de Catalunya, Sala d'Actes
Organitza: Grup d'Estudis d'Història Social i Cultural
(Universitat Autònoma de Barcelona)

 

Aquestes Segones Jornades de Debats es proposen reflexionar sobre els enfrontaments del maig de 1937 a Catalunya, contrastant perspectives i sensibilitats diverses i aportant nous elements d’interpretació fonamentats en la recerca recent, en la línia de “repensar” un fet cabdal, no per conegut prou comprés, de la nostra història contemporània.

Programa
10.00 Ferran Gallego (UAB)
10.30 Francesc Bonamusa (UAB)
11.00 Descans
11.15 Susana Tavera (UB)
11.45 Josep Sánchez Cervelló (URV)
12.15 Josep Puigsech (UAB)
12.45 Debat
16.00 Andreu Mayayo (UB)
16.30 Pelai Pagès (UB)
17.00 José Luis Martín Ramos (UAB)
17.30 Debat

Les Primeres Jornades Interuniversitàries de Debats d’Història Contemporània es van celebrar el curs 2005-2006,
organitzades conjuntament pel Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona i el Departament d’Història de la Universitat de Girona. El tema a debat va ser en aquella ocasió la Segona República (1931-1939), i les ponències presentades poden ser consultades a  http://republica-republicanisme.uab.es

El Grup d’Estudis d’Historia Social i Cultural (GEHSIC), està integrat per professors i professores de l’àrea d’Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona que des d’interessos diversos comparteixen un plantejament plural de la recerca tot marcant-se tres direccions fonamentals de treball:

a) La relació entre nació i estat pel que fa a les cronologies i ritmes del doble procés de construcció de la nació i de construcció de l’Estat. Això comporta l’estudi de tota mena de nacionalismes, producte de la forma com s’han materialitzat aquests processos.

b) La tensió marcada per la revolució i la contrarevolució, expressada per la dinàmica de la revolució liberal i de la contrarevolució legitimista en el transcurs del segle XIX, els projectes de construcció de la democràcia al segle XX, les alternatives de revolució social i les opcions de l’autoritarisme dretà, molt especialment les formulades pel feixisme a l’època d’entreguerres i el nacionalpopulisme de les darreries del segle XX i principis del XXI.

c) La presència del moviment obrer com alternativa social emancipadora i la diversitat de respostes davant dels profunds canvis que comporta la societat capitalista. Això implica, entre d’altres, l’ampliació de la ciutadania a través de les lluites pel sufragi universal, la incorporació de la dona i els joves com a nous subjectes polítics i de consum, la creació d’espais de sociabilitat aliens a l’Estat, i la politització convencional del món laboral a través de les vies que ofereix el sistema i la sindicació obrera, la formulació de projectes alternatius.


La relació actual de membres del grup és la següent:
Ramon Alquézar, Francisco Morente, Alejandro Andreassi, Jordi Pomés, Francesc Bonamusa, Josep Puigsech, Esteban Canales, Josep Puy, Just Casas,  Anna Sallés, Francesc Espinet, Manuel Santirso, Pere Gabriel, Joan Serrallonga, Ferran Gallego, Josep Mª Solé, José Luis Martín, Ll. Ferran Toledano, Antonio Moliner, Ana Yetano.