El seminari es proposa oferir als estudiants una panoràmica d’un dels corrents que més influència ha exercit en el terreny de la economia: el marxisme. Corrent que torna a posar-se de rellevància en el context de la crisi actual, sobre la qual té capacitat de donar claus explicatives des d'una perspectiva alternativa al paradigma hegemònic. Els ponents invitats revisaran les aportacions bàsiques del marxisme clàssic i oferiran les noves interpretacions que s’han desenvolupat en els darrers anys que permeten reinterpretar el model neoliberal i explicar l'actual crisi.

Més informació a Biblioteca / Documents