Organitzat per l'ACIM i pel Comitè de Barcelona del PSUC viu.