70 anys de lluita pel Socialisme


Edició de Giaime Pala, presentació de José Luis Martín Ramos.

Recull la conferència inaugural, les ponències i subponències del I Congrés sobre la Història del PSUC, celebrat el 2006, amb motiu del 70è aniversari de la seva fundació.

Editat per l'ACIM i la FIM.