L'Associació Catalana d'Investigacions Marxistes te com a finalitat:

Promoure, en l´àmbit de Catalunya, el coneixement i la difusió de la contribució del marxisme a les ciències socials, al pensament i a la acció de la transformació social del passat i present. Participar, des de la recerca, el debat i les propostes, en la batalla d´ idees per a la construcció d´ alternatives viables cap a la superació del ordre social capitalista.

Com a objectius podem destacar:

  • Millorar el coneixement de la història de les idees i dels moviments socials, aprofundint en la comprensió i avaluació del paper jugat per aquestes en la nostra història.
  • Conèixer i divulgar les contribucions mes vives i útils del marxisme per a la fonamentació d´ un pensament sòlid al servei dels moviments socials que treballen per l´ emancipació i la transformació del present.
  • Contribuir a la reflexió crítica i a la proposta d´ alternatives sobre cultura de pau, sostenibilitat ecològica, polítiques d´ igualtat i de gènere, política econòmica i social, política cultural, migracions, solidaritat i cooperació internacional...

Línies de treball que desenvolupa:

  • Impuls de la investigació, recerca, estudi, documentació...necessaris per avançar en els objectius proposats.
  • Programació de seminaris, cursos, jornades... per posar en comú i debatre sobre els temes d´ estudi i de reflexió.
  • Organització d´ activitats de formació adreçades a col·lectius específics.
  • Realització d´ activitats públiques destinades a aconseguir la màxima difusió i a fomentar el debat i la participació i reflexió critica i oberta sobre els temes plantejats.
  • Edició de materials, documents, ponències que siguin resultat de les investigacions, seminaris i debats realitzats o puguin servir de suport a les activitats de formació i difusió plantejades.
  • Establiment d'un marc de col·laboració permanent amb d´ altres entitats per a la realització d´ activitats conjuntes.